e hënë, 7 dhjetor 2009

Tema: "Demokracia fallco evropiane e shekullit XXI

Demokracia fallco evropiane e shekullit XXI

Hutbe: Xhelal ef. Xhemaili

Falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun, Zotin e të gjitha botëve. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin,për familjen dhe për shokët e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Ekzistimi i feve të ndryshme në botë është ligj i Allahut dhe këtë nuk mund ta ndryshojë askush.

Allahu xh.sh në Suren Hudë ajeti 118-119,thotë: “Sikur të dëshironte Zoti yt, do t’i bënte njrëzit të një feje (por nuk dëshiroi, Ai e di pse). Ata vazhdimisht janë në kundërshtime (mes vete).Përveç atij që mëshiroi Zoti”. (Hudë, 118-119)

Prijës të feve apo besimeve të ndryshme lejojnë që njerëzit të detyrohen bile edhe me mbytje për të pranuar fenë e tyre.Në islam nuk është kështu.

Islami i këshillon besimtarët e vet që asnjë mos e detyrojnë ta lëshojë fenë e vete e ta pranojë islamin.

“Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota”. (el-Bekare, 256)

“Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t’i besonin çka janë në tokë që të gjithë. A ti do t’i detyrosh njerëzit të bëhen besimtarë?” (Junus, 99)

Vëllezër besimtarë! Për fat të keq jemi dëshmitarë të gjallë të kohës së sodit moderne,ku shumë shtete evropiane apo edhe ato botërore po na reklamojnë demokraci të vërtet,kurse në realitet ata po na ofrojnë një demokraci të rejshme,mashtruese dhe të coroditur.

Të gjitha këto shtete evropiane dhe botërore karshi botës po deklarojnë se të gjithë popujve që jetojnë nëpër shtetet e tyre ua kan garantuar të gjitha të drejtat e tyre fetare si:

1).Ndërtimin e objekteve fetare (ndërtimin e xhamive,minareve,mektebeve),Gjithashtu 2).Shprehjen e lirë fetare,3) Veshjen fetare,4) Ritualet fetare e kështu me radhë.

Por sikur më duket kohëve të fundit gjarpëri ka filluar ti tregoj këmbët e veta.Sepse sikur që keni ndëgjuar nëpër lajme e keni lexuar nëpër gazeta se në zemër të evropës demokratike pikërishtë në Zvicër u mbajtë nji referendum popullor kundër ndërtimit të minareve nëpër xhamia.Sipas kësaj kuptojmë se i krishteri dhe jahudija kan të drejtë ligjore të ndërtojn kisha dhe sinagoga me të gjitha simbolet e veta,kurse muslimanët jo.

Dmth.”Zvicra na thotë se simbolet tona kulturore dhe fetare janë të padëshirura për ata".

Dhe kësaj vëllezër po i thunë demokraci Evropiane.Apo.

Pejgamberi s.a.v.s. një rastë u ka thënë shokëve të vet:

"Kush dhunon-pengon të drejtat e të krishterëve dhe hebrenjve,apo i mundon me atë çka ata nuk mund të durojnë dhe rezistojnë,unë do t'i jem kundërshtarë në Ditën e Gjykimit".
Pas Muhammedit s.a.v.s. pasardhësit e tij në të njëjtën mënyrë silleshin ndaj jomuslimanëve duke u mbështetur në atë çka udhëheqësi dhe shëmbëlltyra e tyre kishte thënë dhe kishte bërë.Ata në gjithçka vazhduan ta zbatojnë atë që Muhammedi s.a.v.s. e punonte dhe silleshte me jomuslimanët.

Halifi i parë Ebu Bekri r.a. duke e përcjellur komandantin e ushtrisë Jezid ibn Ebu Sufjan, të cilit i ishte besuar ndalja e bizantinëve në Siri, e urdhëroi duke i thënë:
"Të urdhëroj t'iu përmbahesh këtyre parimeve:
1. Mos vrit gra, fëmijë dhe pleq;
2. Mos prit palma dhe drunj dhe perime;
3. Mos digj të mbjellat;
4. Mos shkatërro asgjë që është duke u rrëzuar;
5. Mos therë bagëtinë, vetëm aq sa të nevojitet për ushtrinë;
6. Mos u bën qyqar;
7. Mos e tejkalo kufirin as në luftë as në fitore;
8. Do të gjesh njerëz të cilët thonë se vullnetarisht janë mbyllur në vetmi. Mos i zemëro ata, por lëri të qetë; Spiunët dhe ndërsyesit-nxitësit në luftë nuk duhet të kursehen!"

Vëllezër besimtarë! Kjo është demokraci e vërtet,e jo kjo demokracia e këtyre evropianëve të sodit që ta japin fjalën dhe pastaj të sulmojnë pas shpine.

Këta evropian demokrat në luftën e Bosnjës (Hollandezët) u lejuan sërbëve që të therin dhe të masakrojnë mbi 10 mijë njerëz të pa fajshëm në Srebrenic.

Dhe për fat të keq sot e kësaj dite shumë njerëz nga mesi jonë e sidomos shumë të rrinjë po e japin shpirtin dhe zemrën për këtë demokraci fallce dhe të rrejshme evropiane e cila na i ka mbyllë sytë,na ka mashtruar dhe ende po na mashtron.

Vëllezër besimtarë! Katër Halifët e parë, si dhe të gjithë besimtarët e sinqertë,janë munduar që me përpikmëri të ndjekin udhëzimet e Muhammedit a.s. si dhe të kryejnë të gjitha urdhrat e tij dhe t'i kthejnë në vepra të gjitha obligimet dhe dekretet.

Gjithsesi këtë duhet edhe na si myslimanë ta aplikojmë edhe pse ata nuk sillen mirë me na,duke mos na i dhënë të drejtat që neve na takojnë.

Ushtria muslimane në kohën e Omerit r.a. hyri në Jerusalem. Patriarku krishterë Sofronijus insistoi që Halifi Omer personalisht të vijë në këtë qytet të shenjtë,dhe me këtë kishte për qëllim vetëm atij t'ia dorëzoj çelësat e kryeqytetit të tri religjioneve. Atëherë mes atyre të dyve,si përfaqësues të anëve u arrit një marrëveshje, kjo marrëveshje quhej Dokumenti i Omerit.

Teksti i dokumentit të Omerit:E kishte këtë përmbajtje:
"Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
Ky është dokument i robit të Zotit Omerit, Prijësit të besimtarëve,që u dedikohet banorëve të Jerusalemit: Të drejtat e qytetarëve të Jerusalemit:

1.U sigurohet jeta dhe pasuria e tyre;
2.U jepet siguri kishave dhe kryqeve;
3.Të ndihmohen të pafuqishmit dhe të dobëtit;
4.Askush nga besimtarët e besimeve tjera nuk do të vendoset në faltoret e tyre;
5.Askush nuk guxon t'i kufizoj dhe t'i shkatërroj,e as t'i largoj skulpturat e tyre; dhe
6.Nuk guxon askush t'i detyroj që ata ta ndërrojnë fenë e tyre."
7.Asnjë nga hebrenjtë pa dëshirën e tyre nuk do të shpërngulet nga Jerusalemi.

Vëllezër besimtarë! Këta kanë qenë halifet dhe myslimanët e drejtë të asaj kohe.

Na mesiguri nuk jemi mu bash si ata,por edhe na jemi shumë më tolerant,më human dhe më demokrat se sa këto evropianët e sodit dhe këta demokratët tanë maqedonas që i kemi këtu.

Vëllezër besimtarë! Na i respektojmë dhe i nderojmë fetë tjera poashtu i respektojmë edhe simbolet e tyre fetare,e kurse ata neve na i shëndrojnë objektet dhe institucionet fetare në muze e në disa vende si në Prilep dhe Manastir saat kullava që janë objekte të kulturës islame ata u vendojnë kryqe dhe po i djegin dhe po i shkatërrojnë xhamit tona dhe të njëjtit thiren në demokraci të rrejshme mu sikur kjo Zvicra që e ndalon ndërtimin e minareve..

Na myslimanët metëvërtet nuk mund asnjiher të e kuptojm se si mund të ndalohen simbolet dhe lirit elementare fetare të një përkatësie tjetër fetare të kenë xhamin e tyre me minare.Kjo pra nuk i takon një shteti evropian sikur që është Zvicra.

Vëllezër besimtarë! Kjo na jep të kuptojmë se na myslimanët duhet të zgjohemi nga gjumi njëherë e përgjithmonë,sepse më duket se ende po flemë në një gjumë të rëndë,e armiku po punon kundër nesh dhe po na mashtron dita ditës,dhe për fat të keq na u besojmë edhe më shumë armiqve se sa vëllezërve tanë myslimanë.

Pra në fund! Zoti na ndihmoftë dhe na dhashtë hajrin inshaallah vetëdisohemi dhe përmisohemi,sepse kështu shkojmë vetëm në humnerë-humbje.Zoti na udhëzoftë në rrugë të drejtë.Amin.Nuk ka komente: