e hënë, 19 korrik 2010

Hutbe Xhelal ef.Xhemaili:“Veprat e mira që na shpëtojnë në ket botë dhe në botën tjetër.”

Hutbe Xhelal ef.Xhemaili:
“Veprat e mira që na shpëtojnë në ket botë dhe në botën tjetër.”
Falënderimet i takojnë Allahut xh.sh.Salatet dhe Selamet qofshin mbi të dërguarin e tij, Muhamedin (a.s.), familjen e tij të pastër dhe shokët e tij të nderuar.
Të nderuar vëllezër! Në hutben e sodit e pamë të arsyeshme dicka të flasim mbi temën: “Veprat e mira që na shpëtojnë në ket botë dhe në botën tjetër.”
Xhemat të nderuar! Jemi duke I kaluar ditët e bukura të muajit Shaban,muaj i nderuar dhe i bekuar ku duhet të kryhen shumë punë të mira dhe ky është muaj në të cilin duhet të bëjmë para pregaditje për muajin e Ramazani-sherifit.
Xhemat të nderuar! Na si pjestarë të Islamit e kemi patjetër ta ngrisim apo ta forcojmë besimin tonë duke vepruar punë të mira,në çdo vend dhe në çdo kohë.
Vëllezër besimtarë! Kjo botë e ka edhe fundin e vet, andaj askush nuk do të jetojë në të përgjithmonë. Lirisht pra mundë të themi se jemi kalimtarë rasti apo si mysafir dhe duhet të punojmë që të përgatitemi për botën e ardhshme. Një ditë do të kthehemi tek Krijuesi dhe këtë botë do ta lëshojmë njëherë e përgjithmonë,sepse askushi nuk ka mbet këtu i përjetshëm
Por,pas neve do t’i lëmë familjet tona,shokët tanë pasurinë-mallin që e kemi dashur pa masë, si dhe çdo gjë tjetër që kemi fituar gjatë qëndrimit tonë në këtë botë.Por me veti do të marrim vetëm ate që kemi punuar në këtë botë kalimtare.
Allahu xh.sh. na drejtohet neve dukë na thënë: “O populli im,kjo jetë e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se një përjetim i përkohshëm, ndërsa bota tjetër është ajo e përhershmja!”(Kur`an, 40:39).
Vëllezër besimtarë! Pejgamberi a.s.në një hadithë thotë:
1)“Në çdo nyje të njeriut ka sadakë,2)Cdo ditë në të cilën lind dielli të pajtosh dy vetë është sadakë,3)të ndihmosh njeriun të hipë në kafshën e tij që ta bartë ose ta ngritë në të furnizimin (barrën) e tij është sadakë.4)Fjala e mirë është sadakë.5) Çdo hap që con kah namazi është sadakë.6)Të largoshë nga rruga pengesën është sadakë” (Buhariu dhe Muslimi)
Vëllezër besimtarë! Ky hadithi i pejgamberit shumë mirë na e tregon dhe na e sqaron se cka është sadaka-lëmoshë,por gjithashtu sadaka është edhe të ndihmojshë:
1)Një studentë të shkollohet 2) Sadaka është të mdihmosh vëllaun tëndë musliman pa marë parasysh në cfar pune të hajrit,3) Sadaka është të ndihmojsh edhe një jetimë apo një fukara,4) Sadaka është të ndërtojsh apo të ndihmojshë ndërtimin e një shkolle,nji ambulance,apo ndërtimin e një rruge që shërbenë për interesin e përgjithshëm shoqëror.Sepse pasurin që e kemi në ket botë një ditë do ta lëmë këtu në këtë botë dhe nuk kemi mundësi të e marrim me vete.Shkunë baballarët tanë që na e lan neve,pra edhe na do tua lëmë fëmijve tanë.
Tregohet se një prej halifet e muslimanëve u tha shokve të vet më të afërt që ai kur do të vdes tia lënë duart jashtë qefinit mbi tabutë që ta shohin njerzit se kurgja nga pasuria me vete nuk ka marë edhe pse ai ka qenë halife i pari i muslimanëve.
Vëllezër besimtarë! Thotë pejgamberi a.s.:” Njeriut kur vdes i ndërpriten të gjitha sevapet,përvec në tre raste,edhe pse ka vdek atij i arrijnë sevapet në botën tjetër:
1)Sevapet i arijn nëse ka lënë sadaka-xharrije,(ka ndrec xhami,shkollë,ambullanc,ka pru ujësjellsin,ka ndërtu ndonjë rrugë),2) Sevapet i arijn edhe nëse ka lënë libër që dot shërbehen të tjerët,dhe 3) Sevapet i arijn nëse ka lënë pas veti fëmijë të edukuar mirë në frymën Islame dhe do të lutet për prindin e vet”.
Nëse na vëllezër dëshirojmë ta fitojmë këtë botë dhe botën tjetër atëhere duhet pak ta e kontrollojmë veten tonë,ta e fusim veten tonë në binarët e islamit në binarët e së vërtetës dhe njihere e përgjithmonë të dalim nga humnera dhe të shpëtojmë nga errësira në të cilën jemi shumë shekuj e dekada me radhë.
1)A nuk është më mirë të e rregullojmë fshatin tonë dhe rrugët tona se sa të harxhojmë në gjëra të pa dobishme.Cdo gjë që e kemi ndërtu dhe e kemi rregullu na ka mbet neve,e shfrytëzojmë ne dhe në të ardhmen do tu mbese fëmijve tanë.
2)U ndërtun dy shkollat,u ndërtu ujësjellsi,u ndërtu rruga për në fushë,të cilat i shfrytëzojmë ne për të mirën tonë.Tani ndërtohet rruga për në Kamjan dhe kjo rruga që do të ndërtohet prej te qendra e deri te autobani dhe në këtë aksion duhet të intervenojmë edhe ne nga pak me të holla që të rregullohet sepse tash e kemi shansën më të madhe se kurdohere,dhe nëse tash nuk e shfrytëzojmë rastin edhe kushedi sa gjatë kjo rrugë do të mbese pa u ndërtu.
Kjo është vëllezër Sadaka-xharrije-që rrjedhë cdo here,nuk fiket-nuk shuhet,por të arijnë sevapet edhe pasi të largohesh nga kjo botë kalimtare.Duhet të japim sipas mundësis,jo ai Zengini të krahasohet me atë fukaran.Dhe ai i cili nuk ka mundësi të jep është mire që ai të mos flasë keq,por le të fole nji fjalë të mirë.
Sepse pejgamberi a.s. ka thënë: ”Edhe fjala e mirë është sadaka”
O vëllezër besimatrë! Mos mendoni se kur japim sadaka ose zekat apo ndonjë ndihëm tjetër vullnetare ,mos mendoni se do të bëhemi fukara,përkundrazi Allahu xh.sh.do të na ndihmoje dhe do të na e shtojë rrizkun në tjetër anë kah ne aspak se mendojmë.
Për ata besimtarë që japin-shpërndajnë nga pasuria e tyre në emër të Allahut.Allahu xh.sh. në suren El-Bekare ajeti 261,për ta thotë: “Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e Allahut është si i një kokrre që i mbinë shtatë kallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. Allahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, Allahu është bujar i madh, i di qëllimet”.El-bekare, 261.
Pra vëllezër! Për ata besimtarë që kujdesen për vetveten për familjen poashtu kujdesen për shoqërin mjedisin dhe vendin ku jeton,shpërndan-jep ndihmon rrethin shoqërrin kuptohet me aqë mundësi sa ka,Allahu xh.sh. atij njeriu i ndihmon në cdo hap të jetës në këtë botë,por edhe në botën e Ahiretit kur do të dale të jape llogari para Allahut xh.sh.
Vëllezër! Na duhet ti kthehemi Islamit të pastërt dhe të vërtet.
1) Sepse Islami i vërtet nuk të lejon të rrejsh-mashtrojsh.
2) Islami i vërtet nuk të lejon të vjedhësh.
3) Islami i vërtet nuk të lejon të shajsh apo të ofendojsh.
4) Islami i vërtet nuk të lejon të bëjsh shpifje-iftira
5) Islami i vërtet nuk të lejon të bëjsh ngatëresa në mes vëllezërve muslimanë.etj.
Pra vëllezër! Allahu xh.sh. neve na e shpalli fenë e vërtet na dërgoi pejgamber,dhe na e gjetëm realitetin të vërtetën,e tash duhet ta mbajmë ta rrujmë ketë fe si dy sytë e ballit sepse Islami ka shumë vlerë të madhe,sepse sikur ta dinim na se sa vlerë ka islami,do të bënim cmos që mos ta e humbnim këtë fe,por për fat të keq nuk ia dijmë vlerën.
Dhe në fund do ta e përfundojmë hutben e sodit me ajetin 153 të në sures En’am ku Allahu xh.sh.na thotë neve: “Dhe kjo është rruga (feja) Ime e drejtë (që e caktova për ju), pra përmbajuni kësaj,e mos ndiqni rrugë të tjera e t’ju ndajnë nga rruga e Tij. Këto janë Porositë e Tij për ju, ashtu që të ruheni.” [En’amë, 153]
Në fundë e lusim Allahun xh.sh. me dua: “O Zoti ynë udhëzona neve për në rrugën e drejtë,dhe të kapemi për Islamin,në mënyrë që Islami të shkëlqejë në zemrat tona,të shkëlqejë në familjet tona,të shkëlqejë në mjediset tona,dhe në mbarë popullin tonë shqiptarë-muslimanë”.Amin

Nuk ka komente: