e premte, 20 shkurt 2009

Hafsa Xhemaili: "Ardhja e dexhallit"


Përktheu: Hafsa XHEMAILI
Ekzistojnë 90% e mundësive që ky shekull të ketë mysafir dexhallin..
Vëllezër dhe motra, do t`ua tërhjek vëmendjen me diçka shumë të rëndësishme.Po jetojmë në vitet e fundit të botës. Ne më vetëm se i kemi përjetuar shenjat e vogla të kijametit që i paraprijnë shenjave të mëdha. Me fjalë tjera, është konfirmuar se 95 % e shenjave të vogla i kemi përjetuar, dhe shumë befas po ndeshemi me shenjat e mëdha dhe njëkohësisht alarmuese për fundin e kësaj bote.Midis shenjave të mëdha është edhe paraqitja e dexhallit, i cili do të jetë aq i rrezikshëm, keqbërës, saqë nuk ka Pejgamber të All-llahut prej të parit e deri te Pejgamberi i fundit që nuk ka paralajmëru ummetin për ardhjen e dexhallit.Kjo krijesë do të ketë mundësi të mashtrojë çdokënd që mendon se ka sadopak iman në zemrën e tij. Mendohet se kjo gjeneratë ka shumë shansa të njoftoj këtë krijesë. Pejgamberi s.a.v.s thotë: Ai që dëgjon se është paraqitë dexhalli le të largohet se betohem në Allahun do të vijë njeriu tek ai e mendon se është besimtar dhe e pason atë…. 768Në prag të ditës së kijametit, do te paraqiten dexhalle dhe gënjeshtar që do t`ju rrëfejnë për atë që kurrë se keni ndëgjuar, as ju e as baballarrët tuaj, ruhuni prej tyre që të mos ju largojnë nga rruga e drejtë dhe t’ju mashtrojnë… 1973Poashtu Pejgamberi s.a.v.s i lajmëroi shokët e tij duke ju thënë: ”Kur do të paraqitet dexhalli do ta shëtisë të gjithë sipërfaqen e tokës, e nuk do të le asnjë fshat pa shkuar për dyzet ditë përveç Mekkes dhe Medines, sa here do të tentoj të hy në Medine, do të jetë një melek me shpatë në dorë që do ta pengoj, dhe në çdo cep është e rrethuar me melaike “…759 Medina do të tronditet tre herë e do të dalin në shesh hipokritët..765Enes ibn Malik transmeton se Pejgamberi a.s ka thënë: Dexhalli do të dalë nga çifutët e Asbahanit dhe do të ketë shtatëdhjetë mijë çifutë që do e ndjekin…Poashtu Pejgamberi a.s ka lajmëruar se në kohën kur do të paraqitet dexhalli do të ekzistojnë shtatë hyrje ( porta ) kryesore për në qytetin e Medines. Nëse shikojmë vëmendshëm hartën e Medines do të vërejmë mu ato shtatë rrugët kryesore që çojnë në Medine. Njëra port është prej Xhiddes, njëra është prej Mekkes, e treta portë vjen prej qytetit Rabig, e katërta rrugë është nga aeroporti, dhe rrugët tjera janë nga rajoni më i afërt…Ebu Umameh transmeton se Pejgamberi alejhi selam ka thënë “ Dexhalli do të ju thotë se është Zoti juaj, por dijeni se ju nuk do ta shihni Zotin tuaj derisa të vdisni. Dexhalli është me një sy, dhe dijeni se Zoti juaj nuk është i verbër. Ai në ballë e ka të shkruar “ Kafir “ e do ta lexoj çdo besimtar që di të lexoj. Ai ka dy lumenj, një prej zjarri dhe një prej uji, dhe dijeni se uji është zjarrë dhe zjarri është ujë. Kush sprovohet me këtë le ti kërkoj ndihmë Allahut duke lexuar fillimin e sures “ Kehf “ ( ajete që të mbrojnë nga dëmi i dexhalit ).Këto janë disa nga shenjat e mëdha që pohojnë se: “ Edhe kësaj bote i erdhi fundi “ Zgjohuni o Musliman. Mos vallë presim diellin të na thotë mirmëngjesi nga perendimi???

Nuk ka komente: