e diel, 22 qershor 2008

Dua hatme nga nxënësit e xhamisë në fsh.Sedllarcë


Falemenderimet dhe lavderimet të qofshin Ty o Allah,Krijues i botërave,sundues i dytës së gjykimit.
Me datë 11-06-2008,dita e mërkurë u organizu manifestim fetar në xhamin e fsh.Sedllarcë.Si në çdo xhamijë ashtu edhe në xhaminë e fsh.Sedllarcë nxënësit e këtijë fshati e ndjekin mësimbesimin fetar,edhe ate nji numër bukur i madh.Sukseset janë evidente në nivel të lartë,duke marë parasysh interesimin e vet fëmijëve për mësim,gjithashtu edhe interesimin e prindërve dhe intersemin e hoxhollarëve.
Mual-limi i kësaj xhamie Muhamed ef. Ismaili jep kontribut të madhë në mësimin dhe edukimin e gjeneratava të reja të këtijë fshati.Këtu në këtë foto janë fëmijët të cilët bëjnë hatme,dmth.e kanë përfunduar leximin e Kur’anit dhe kanë mësuar rregullat mbi islamin,dhe në këto raste organizohen manifestime nga ana e hoxhollarëve,të cilët manifestime gjatë do të mbahen mend në kujtesat e besimtarëve të këtij fshati.
Xhamija e fsh.Sedllarcë në komleksin e xhamisë posedon mektebin ku mësojnë nxënësit,gjithashtu në oborë gjindet shadrvani i cili i jep nji bukuri të posaçme xhamisë.Gjithashtu xhamija posedon bibliotekën "DITURIA" e cila është e pasur me mbi se 1500-libra me karakter fetar dhe shkencor.Kjo bibliotekë u themelua në vitin 2004.Xhamija e ka këshillin drejtues që përbëhet prej disa anëtarëve në krye me myteveliun Nuri Ismaili.Xhamija ka dy punëtor-hoxhollarë aktivë,dmth. Imamin Xhelal ef.Xhemaili dhe Muhamed ef. Ismaili mualim-muezin.
Nga Xhelal ef. Xhemaili

Nuk ka komente: