e diel, 7 shtator 2008

Xhelal ef. Xhemaili:"Ramazani-Xhumaja e parë"

Ramazani-Xhumaja e parë

Hutbe: Nga Xhelal ef. Xhemaili

Në radhë të parë nga ky vendë i falemenderohemi Allahut xh.sh.krijuesit të gjithësis.Salati
dhe selami (shpëtimi dhe paqa ) e Allahut xh.sh. qoftë mbi të dërguarin e fundit Muhammed mustafan vulën e të gjithë pejgamberëve.Gjithashtu edhe mbi familjen e tijë të pastër dhe mbi shokët As-habët e tij të zgjedhur Allahu xh.sh.qoft i kënaqur me ne dhe me ata.
Të dashur vëllezër besimtarë!
Është fat dhe bereqet i madh që po takohemi përsëri me muajin e bekuar,me muajin e mëshirës,të bereqetit dhe të sakrificës,me muajin e faljeve të gjunaheve,me muajin në të cilin filloi shpallja e librit të shenjtë,Kur’anit Famëlartë.
Allahu xh.sh. në Kur’an në ajetin 183 të sure El-Bekare thotë:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Ajetin Kur-anor që e lexuam Allahu xh.sh. na drejtohet neve besimtarëve dhe thotë: ”O ju të cilët keni besuar është shkruar për ju agjërimi siq ka qenë shkruar për njerzit e mëparshëm,në mënyrë që të jeni Takva-devotshëm”.
Gjithashtu edhe hadithi i pejgamberit s.a.v.s. të cilin hadith e transmeton Ibni-Omeri,i cili thotë se Muhammedi a.s. ka thënë: “Islami themelohet në pes shtylla,ato janë:
1.Shehadeti-dëshmija se nuk ka zot tjetër,përveq Allahut…
2.Falja e namazit,3.Agjërimi i Ramazanit,4.Dhënja e Zeqatit,dhe 5.Haxhxhi.
Vllezër besimtarë!
Nga ajeti Kur-anor poashtu edhe nga hadithi i Pejgamberit s.a.v.s kuptojm se Allahu Fuqiplot na e ka bërë farz agjërimin e këtij muaji të shenjtë të bekuar.Për ate edhe ne si besimtarë të vërtet duhet kët obligim-farz të islamit ta kryejmë me sinqeritet,dhe me nder ta agjërojm ashtu si duhet dhe si lyp Allahu Fuqiplot nga ne.
Ky muaj vllezër ka ardhur që neve muslimanëve të na rripërtrije shpirtërisht,dhe të na edukoje moralisht,prandaj ne duhet ta e shfrytëzojmë ket muaj të bekuar,duke kryer ibadete të ndryshme: 1)duke agjeruar,2) duke falë namaz,3)duke bërë tespih,4)duke e madhëruar Allahun xh.sh.,dhe çka është ma me rëndësi duhet dhe e kemi për borxh të ju largohemi të gjitha cilësive-sifateve të këqija,nëse dëshirojm që ket agjërimin tonë të na e pranojë Allahu xh.sh.
Këtë e vërteton Muhammedi s.a.v.s. në një hadith të tij dhe thotë: ”Ai i cili nuk e le renën dhe punën e keqe si dhe injorancën-paditurin,Allahu nuk ka nevojë për të,që ai ta len ushqimin dhe pijen.(të agjëroje)”.
Vëllezër besimtarë! Duhet ta shfrytëzojmë çdo orë të këtij muaji, ta forcojmë besimin tonë, t’i kryejmë obligimet ashtu siç ka porositur Allahu i Madhërishëm.Të fillojmë me veten tonë,t’i kushtojmë rëndësi anës së jashtme në përgjithësi dhe asaj shpirtërore në veçanti.Të ruhemi nga çdo e metë,të kemi kujdes se si te veprojmë me gjymtyrët tona,ku shkojmë,çfarë hamë,çfarë flasim,dëgjojmë, shikojmë,shkelim,të gjitha këto hynë në llogari Ditën e Gjykimit.Ajo që na duhet gjatë këtij muaji është ndryshimi i vetes sonë e më pas t’i këshillojmë të tjerët.
Vëllezër besimtarë!
Në fundë, e këshilloj veten time e pastaj edhe juve se gjëja më kryesore gjatë këtij muaji është sabri;vetëm duke bërë sabër sigurojmë edhe shpërblimet mbi kryerjen e ibadeteve tona.Po ashtu,të përpiqemi maksimalisht që gjatë këtij muaji ta përmirësojmë veten tonë,fëmijët tanë,familjen tonë,të afërmit tanë kështu që të përfitojmë nga të mirat që sjell ky muaj.Duhet të mobilizohemi me moral të mirë dhe me kulturë të lartë të agjërimit pa marrë parasysh vendin ku jetojmë dhe rrethanat.Të jemi të durueshëm.Të falemi dhe të punojmë ashtu siç ka porositur Krijuesi i kësaj gjithësie Allahu xh.sh.Dhe në fund, lusim Allahun e Plotfuqishëm të na i falë gjunahet tona dhe të na bëjë prej besimtarëve të mirë,durimtarëve dhe të jetë i kënaqur me agjërimin dhe ibadetet tona! Amin!
Hutbe: Nga Xhelal ef.Xhemaili

Nuk ka komente: