e hënë, 1 shtator 2008

Xhamia e Sedllarcës- U R I M E,muajin e bekuar

VËLLEZËR MUSLIMAN !

PËR HAJR MUAJIN E BEKUAR TË RAMAZANIT

( muaji i Kur'anit,muaji i mëshirës,muaji i faljes së gjynaheve,muaji i humanitetit ).

Nuk ka komente: