e hënë, 7 korrik 2008

Amra Xhemaili:"A e duam pejgamberin s.a.v.s.më tepër se vetveten"??


A e duam Pejgamberin s.a.v.s. më tepër se vetveten??


Si fillim dua që çdonjëri t`ia parashtroj vetes k`të pyetje: A e duam Pejgamberin(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem)? Çdokush le t`ia parashtroj vetes k`të pyetje.Nëqoftëse përgjigjesh ,po e dua Pejgamberin(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem),atëher duhet ta dish se dashuria ndaj tij ka disa detyrime.Pra se ta shfaqësh dashurinë tënde ndaj Pejgamberit(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem)pyete veten: A e përshëndet me selam Pejgamberin(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem)? A e praktikon atë që ai ka urdhëruar? A i jep përparësi urdhërit(porosive)të Pejgamberit(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) apo mendimeve dhe dëshirave tua? Etj…

Lexues i nderuar! A edin ti se kur muslimani përshëndet me selam Pejgamberin(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem)All-llahu i`a kthen shpirtin Pejgamberit(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) që t`i kthej selamin atij që e përshëndet.Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) ka thënë:”Kur muslimani më përshëndet me selam All-llahu ma kthen shpirtin që t`ia kthej selamin.”(Transmeton Ebu Davudi). Kur ti thua: “Sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem”,një melek shkon te Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) dhe i thotë: “filani,i biri i filanit të përshëndet me selam.”
Vallë!!!Ti a nuk don që të pranosh``selam``nga Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem)më i dashuri i All-llahut? Në realitet kështu duhet të jenë lidhjet tona me të Dërguarin e All-llahut,lidhje të forta e të qëndrueshme.

Lexues i nderuar! Athua,nuk e meriton i Dëguari i All-llahut që ta duam më shumë sesa fëmijët,bashkëshortet,vetveten dhe sesa të gjithë botën dhe gjithë cka në të?Përcillet nga Enesi që thotë: Pejgaberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Nuk do të jetë besimtar dikush nga ju përderisa unë të jem më I dashur tek ai se sa prindërit e tij,fëmijët e tij dhe se të gjithë njerëzit.(Buhariu).Shih se sa të nevojshëm do të jemi për Pejgamberin(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) Ditën e Gjykimit,kur për herë të parë dotë takosh Pejgamberin(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) dhe me lejen e tij do të pish nga burimi i pashtershëm “KEUTHERI” dhe pas kësaj nuk do të shtohet etja kurrë.
Thuaj vetes,”o vetja ime”deri kur kështu,deri kur do të vazhdosh që të lësh anash dashurin ndaj të Dërguarit? Përderisa ai të mos jetë më i dashur edhe se prindërit,fëmijët,pasuria,vetvetja dhe se gjithë njerëzit,kjo do të thotë se nuk është I plotësuar besimi.

Të ndalemi te një tregim: “Një here Omer ibën Hattabi ishte duke ecur me Pejgamberin(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem), Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem), deshi t`ia zbusë zemrën Omerit r.a. dhe e kapi për dore dhe vazhduan të ecin.Omerit r.a. iu dridh trupi nga ky gjest që bëri Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) dhe i tha: O i Dërguari i All-llahut,unë të dua ty më tepër se cdo gjë,përvec vetes sime. Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) i thotë:” Jo, pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im,derisa të jem më i dashur edhe se vetja jote”. Mendo rreth kësaj.Pejgamberit(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) nuk u pajtua me Omerin r.a. ndaj tij derisa atij nuk i`u ndryshua zemra,ajo tregon drejtësin dhe qartësinë e të folurit dhe u deklarua se Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) është më i dashur te Omeri edhe se vetja. Omeri r.a. nuk foli derisa nuk e vërtetoi se pse duhet që Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) të jet më i dashur edhe se vetja.Kur atij ju kujtua Dita e Llahtaris së Madhe(Dita e Gjykimit) dhe për cilin do të ket nevojë atë ditë,pastaj i`u kujtua Xhenneti ku nuk do të mund të hyjë me veprat e veta pos me dashurinë ndaj Pejgamberi(sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) iu bë e qartë se për të do të ket më tepër nevoj,prandaj edhe e deshi më shumë se veten.


“MBJELL NË ÇDO SEKOND NJË TESPIH,NË ÇDO MINUT NJË IDE, NË ÇDO ORË NJË VEPËR”… <>

Nga: Amra XHEMAILI( I-A)

Nuk ka komente: