e hënë, 21 korrik 2008

Duaja e jasinit në gjuhën shqipe

Duaja e jasinit në gjuhën shqipe

Falemenderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xh.sh.Krijuesit të botërave.Salatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhammedin s.a.v.s,gjithashtu mbi familjen e tij fisnike,mbi shokët-as-habët e tij besnik,si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën rrugën e pejgamberit dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit.

1.O Zoti ynë, prano prej nesh veprat tona Ti din dhe dëgjon gjithëçka, prano pendimet tona, Ti je Ai që pranon dhe fal shumë.

Na udhëzo kah e drejta, Na udhëzo në rrugën e vërtetë, për hir të jasinit na i fal gabimet dhe na i mbulo të metat tona, shpëtona o Bëmirës dhe Mëshirues i Mëshiruesve, vetëm Ty të lavdërojm o Zot i botërave.
2.O Zoti ynë,pas pranimit të leximit të Kur’anit dhe jasinit,bënja hedije shpirtit të pejgamberit tanë dhe shpirtërave të familjes së tij të ndershme dhe fisnike,as-habëve dhe pasardhësve.le të jetë Allahu xh.sh.i kënaqur me ne dhe me ata.
3.O Zoti ynë,këtë leximin e jasinit hedije ia bëjmë edhe shpirtërave të baballarëve tanë,nënave tona ,motrave tona,fëmijëve tanë,të afërmëve –farefisit,shokëve tanë,mësuesve tanë,si dhe të gjithë besimtarëve-muslimanë qofshin të gjallë apo të vdekur.
4.O Zoti ynë,Mëshirues i mëshiruesve,shprehim dëshirat tona që Muhammedin s.a.v.s. ta shpërbleni me shpërblimet më të çmueshme që gjinden në Madhërin Tënde.
5.O Zot ynë,i lutemi Madhërisë Tënde që të na përgjigjesh në lutjet tona,dhe na i bën kabull,sepse mëshira Yte është e pakufishme.Amin

Përktheu nga boshnjakishtja: Zemrije Xhemaili

2 komente:

Unknown tha...

Help children in Southern Sudan Africa today by sponsoring an orphan. Visit http://www.sudanhelp.org

Unknown tha...

Help children in Southern Sudan Africa today by sponsoring an orphan. Visit http://www.sudanhelp.org