e shtunë, 26 korrik 2008

Pirja e duhanit haram,pse?

Pirja e duhanit haram,pse?

Përktheu: Hafsa XHEMAILI

Dëshmia se nuk ka Zot tjetër pos Allahut dhe se Muhammedi s.a.w.s është i dërguari Tij, nënkupton se muslimani është i gatshëm t’i zbatoj të gjitha urdhërat e Allahut, dhe Pejgamberit s.a.v.s.Islami është feja e Allahut, e shpallur me përmbledhje ligjesh, e dispozitash, konkretisht islami paraqet programimin e jetës së muslimanit, duke ia treguar dhe sqaruar të mirën dhe të keqen, në Kur’an thuhet: “ Dhe i sqaruam atij për të dy rrugët “ ( Beled - 10 )
Pra, a është haram pirja e duhanit???Së pari ti shohim efektet e duhanit:Duhani është vrasës ngase: shkakton kancer në mushkëri, shkakton tuberkulozë, sëmundjet e zemrës etj, ndërsa Allahu na drejtohet në Kur’an.’’ Dhe mos e mbytni veten tuaj ’’ ( EN-Nisa-29 )
’’ Mos e hidhni veten në rrezik ’’ ( El Bekare- 195 )
Kto dy ajete Kur’anore e bindin një arsye të shëndosh se pirja e duhanit është haram.Pirja e duhanit është shpërdorim i pasurisë, e shpërdoruesi i pasurisë qortohet në Kur’an ’’ Ata që shpenzojnë tepër janë vëllezër të djajve, e djalli është përbuzës i madh i Zotit të Tij ’’ ( Isra/ 27 ) Ai që pin duhan është i padrejtë ndaj vetes, ndaj familjes, duke e djegur ngapak shëndetin e tij, dhe arkën e familjes.Duhanpirësi është shkaktarë i së keqes, sepse pin haptazi, në publik dhe kshtu i nxit edhe tjerët në pirje të duhanit.Pirja e duhanit shkakton shumë vështirësi, sidomos gjatë ramazanit, e bën agjëruesin të padurueshëm, ia vështirson edhe namazin, duke i shkaktruar probleme të frymëmarjes.Duhanpirësi i vjen erë e keqe, rrobave të tij, veturës etj...Nga pikat e lartëpërmendura kuptohet se duhani është lëndë e rrezikshme, andaj edhe është haram pirja e tij. Për ata që e pijnë duhanin, luteni Allahun tju ndohmoj të mos bëheni skllevër të duhanit. Mos u bën skllav i asaj lënde që e djeg shëndetin dhe pasurinë tënde.

Përktheu nga anglishtja: Hafsa XHEMAILI

Nuk ka komente: