e mërkurë, 21 maj 2008

Xhelal ef. Xhemaili: "Dua-Lutje"Dua (lutje)

“Allahu më mjafton mua,ska të adhuruar tjetër pos Tij,vetëm tek Ai jam mbështetur,e Ai është Zot i Arshit të madh.”
“Me emrin e Allahut, pranë të Cilit nuk bën dëm asgjë as në tokë e as në qiellë,e ai është dëgjuesi dhe i dituri.”
“Jam i kënaqur që Allahu të jetë Zoti i im,Islami fe e imja,dhe Muhammedi a.s. i dërguar.”
O Allahu im kërkoj të më mbrosh nga çdo sëmundje në dunja dhe në ahiret.O Allahu im kërkoj të mi falësh gjynahet dhe të më mbrosh në fen time islame,jetën time familjen time dhe pasurin time.O Allahu im mi mbulo të metat dhe më qetëso në çaste trishtuese.
Falemenderimi i takon vetëm Allahut nuk meriton të adhurohet askush tjetër pos Allahut,i cili është një pa rival.Atij i takon sundimi dhe falemenderimi.
Ai është i gjithfuqishëm mbi çdo send.O Zot!Prej teje kërkoj hajrin e kësaj nate dhe hajrin e netëve tjera pas saj,dhe prej Teje kërkoj të më mbrosh nga sheri i kësaj nate dhe sheri i netëve tjera.O Zot!Prej Teje kërkoj mbështetje nga përtacija dhe pleqërija e rëndë.O Zot!Prej Teje kërkoj mbështetje nga dënimi i varit dhe i zjarit.
O Allahu im Krijues i njerzve largo dhimbjen shëro se ti je shërues nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim i cili nuk sjell sëmundjen.
O Allahu im kërkoj strehim tek Ti nga brenga dhe mërzia.Kërkoj strehim tek Ti nga frika dhe kopracija dhe kërkoj strehim tek Ti nga mbi sundimi i borxhit dhe nënçmimi i njerzve.
Nuk ka Zot tjetër pos Allahut të Madhit të Butit.Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut të Arshit të madh,nuk ka Zot tjetër përvec Allahut të qiejve dhe të tokës,Zoti i Arshit fisnik.O Mbikqyrës i përhershëm e i përjetshëm, nuk ka Zot tjetër përveç Teje, me Mëshirën tënde të kërkoj ndihmë!
O Zoti ynë,ne jemi në nevojën të Mëshirës Tënde,mos i le çështjet në dorën time sado të vogla të jen ato,përmirësomë mua dhe jetën time në përgjithësi,s’ka Zot tjetër përveç Teje!Të kërkoj falje Ty, o Zot,Ti që je një dhe përveç Teje tjetër nuk ka,Ti je përcjellësi ynë i përhershëm dhe i përjetshëm,pendimin tim tek Ti e drejtoj. Nuk ka Zot pos Teje. Ti je i pastër i patëmeta. I kam bërë padrejtësi vetes!Zoti i ynë unë jam robi i yt, i biri i robit Tënd,në dorën tënde është jeta ime,veprat e mia të kaluara Ti i gjykon dhe je i drejt në gjykim. Zoti ynë Ti të lutem që me leximin e Kur`anit të gjejë ngrohjen e zemrës le të jetë fjala Jote dritë që hap gjoksin tim zbutma pikëllimin me Kur`an dhe largoma brengën e shpirtit që smë hiqet.
“Ne na mjafton Allahu Ai është mbrojtësi më i mirë!”
O Zoti ynë,na i zbut zemrat tona na shëndro tmerrin e brengave në harenë na bën sypatrembur kur na kaplon frika!O Zoti ynë freskoji shpirtërat tanë me bindje të paluhatshme dhe shuaje prushin e shpirtrave të ndezur me ujin e besimit!O Zoti ynë largoje prej nesh mërzin dhe pikëllimin lësho mbi sytë tanë të friskuar siguri mbi shpirtrat e shqetsuar qetësi, dhe hapi dyert e zgjedhjes me shpejtësi!O Zot i madh na bën prej atyre që të kan frikë Tij dhe prej askujt tjetër e mos na bën prej atyre që stë kan frik Tij dhe frikohen nga të gjithë.Kur të kemi nevoj për mbështetje na përkujto mbështetjen tek Ti,kur të jemi lypës na frymëzo të kërkojm vetëm prej Teje se Ti je zotërues i hambarëve të pashtershëm,nga përkujdesja jote nuk shmanget asnjë grimcë sado e vogël që të jet dhe Ti mbetesh me diturin për ne kudo që jemi.O Zot i Madhërishëm ne myslimanët vetëm në Ty mbështetemi dhe vetëm prej Teje ndihëm kërkojmë.Vel-hamdulil-lahir-Rab-bil-alemijn-El-fatiha.


DUAJA E NAMAZIT (LUTJE)

O ZOTI YNË TI JE NJË DHE PËRVEÇ TEJE TJETËR NUK KA.
TI MË KRIJOVE MUA DHE UNË JAM ROBI IT JAM NË BESËN TËNDE DHE I QËNDROJ ME PLOT DURIM PREMTIMIT TËND,AQ SA KAM MUNDËSI.
TË KËRKOJ FALJE NDAJ GABIMEVE QË KAM BËRË, DHE PRANOJ SE TË MIRAT QË KAM JAN VETËM PREJ TEJE DHE SE TI MI DHUROVE,DHE PRANOJ SE TË KQIJAT QË KAM BËRË JAN NGA UNË DHE FALSI IM JE TI DHE GABIMET SMI FAL KUSH POS TEJE.
UDHËZOM NË RRUGË TË DREJT NË RRUGËN E ATYRE TË CILËT I SHPËTOVE,E JO NË RRUGËN E ATYRE TË CILËT E HUMBËN VETEN.
MUNDËSOVA SYVE TË MI TA SHOHIN DRITËN TËNDE,DHE TË DEVIJUARIT TA GJEJN RRUGËN E DREJT.
O ZOT MË FAL MUA DHE PRINDËRIT,E MI DHE TË GJITH BESIMTARËT NË DITËN E GJIKIMIT.
‘’O ZOTI YNË,TI NA KRIJOVE, TI NA RITE,TI TA DHAM BESËN,PËR TI DO TË VDESIM,RUGA JOTE ËSHTË DRITA JONË JETA JONË DHE ARDHMËRIA JONË….
‘’O ZOT,MOS NA LE ASNJË MËKAT PA NA E FAL,ASNJË PROBLEM PA NA E LARGUAR,ASNJË TË PIKËLLUAR PA E DISPONUAR,ASNJË TË SËMUAR PA E SHËRUAR,ASNJË TË DËBUAR PA E KTHYER NË SHTËPI TË VET DHE MOS NA LE ASNJË NEVOJ PA NA E KRYER,O BËMIRËS I PËRGJITHSHËM...
LARGOMA SHEJTANIN SA TË KESH MUNDËSI, NA LARGO MENDIMET E KQIJA,DHE NGA ATO QË MUNDOHEN TË NA BËJN KEQ.
NA E FAL XHENNETIN, NA SHPËTO NGA ZJARI I XHENNEMIT.
NË MOMENTIN E VDEKJES NA RUAJ BESIMIN TONË.
PASTROMA ZEMRËN TIME, MENDJEN, SHPIRTIN TIM.
O ZOT UNË E PRES NDIHMËN TËNDE ME PLOT DURIM, NUK I HUMBI SHPRESAT, SEPSE TI JE AI QË ÇDOHER MË KE NDIHMUAR.
Xhelal ef. Xhemaili

Nuk ka komente: