e diel, 11 maj 2008

Xhelal Xhemaili "Ne i lutemi Allahut xh.sh.vetëm atëhere kur jemi në zort dhe kur kemi nevojë"

Xhelal Xhemaili

Ne i lutemi Allahut xh.sh.vetëm atëhere kur jemi në zort dhe kur kemi nevojë

I falemenderohemi Allahut,Zotit të botrave dhe Krijuesit të gjithësisë.Falemenderimet ,bekimet dhe përshëndetja qofshin mbi të dërguarin e Allahut xh.sh.-Muhammedin s.a.v.s.,mbi familjen e tijë të pastërt dhe mbi shokët e tij besnik dhe të ndershëm,si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit.

Vëllezër besimtarë!

Këtë hutbe do ta fillojmë me ajetin Kur’anor ku Allahu xh।sh thotë: “E kur e godet njeriun ndonjë e keqe (ndonjë dëm),ai e lut Zotin e vet duke kërkuar ndihmë vetëm prej Tij,e kur nga ana e Tij i jep ndonjë të mirë (ia largon të keqen) ai e harron atë që më parë i është lutur Atij,,dhe i përshkruan shokë Allahut për të larguar (njerëzit) nga rruga e Tijë Thuaj:”Kënaqu për pak kohë me mosbesimin tend,se ti pa dyshim je nga banuesit e zjarrit!” (Ez-zumer-8)
Andaj,vëllezër nëse vërtet kërkojm shpëtim,duhet të qëndrojm të paluhatshëm në lutjet dhe madhërimet tona për Allahun.Gjithashtu është shumë e rëndësishme që ne shpesh here të kërkojmë falje për gabimet tona,për atë se sado që ne të mundohemi tju largohemi mëkateve,përsëri kemi nevoj ti drejtohemi Krijuesit të botrave,që Ai me mëshirën e Tij të pakufishme të na mëshiroj dhe të na ndihmoj e jo ne ta harojmë Ate,pasi që Ai na ndihmoi vërtet në momentet më të vështira kur nuk mundi që të na ndihmoi askush prveç Atij.

Vëllezër të dashur!

Ne si besimtarë që i takojm besimit të pastër islam,e kemi për borxh,që ta respektojm këtë fe,ashtu sikur që lip Allahu xh .sh .prej nesh,duke i aplikuar të gjitha regullat islame.Mirëpo për fat të keq, ende në mesin e muslimanëve,egzistojn një numër i madhë i muslimanëve(vetëm me emër),të cilët nuk i respektojn dhe nuk i aplikojn urdhërat e Zotit,të cilat Zoti i ka shkruar për ne,për atë se Zoti nuk ka nevoj për asgjë,sepse Ai,Zoti egziston nga vetvetiu,dhe nuk ka nevojë për askendë.
Shumë njerëz në këtë botë mundohen të arijn vetëm kënaqësin e kësaj bote kalimtare duke haruar plotësisht botën tjetër të përjetshme të Ahiretit,ku atje do të jetohet përgjithmon.
Allahu Fuqiplot në Kur-anin thotë:

“Merr atë që të dhashë e bëhu falemenderues (mirënjohës) “(El-A-Rafë-144)

Vllezër besimtarë!

Mos të vrapojm shumë pas kësaj bote,nuk do të thotë që mos të punojm,përkundrazi duhet të punojm sa kemi mundësi,sepse puna është farz,por mos harojm se farz është edhe kërkimi i dituris,farz është edhe namazi,farz është edhe agjerimi,por ne këto detyra-obligime i harojm dhe i lëmë anash,duke vrapu mbas pasuris së kësaj bote.
Shumica e as-habve ishin në gjendje të dobët financiare,megjithate ata nuk e haronin Zotin dhe jetonin shumë të lumtur dhe pa brenga.Madje kët sistem të jetës së tyre ua mësonin edhe brezave të ardhshëm dhe gjithë njerzimit ju dhan model se si jetohet në lumturi dhe hare.

Dhe shtrohet pyetja çfar modeli dhe çfar shembulli u japim ne pasardhësve tanë,fëmijëve tanë për të cilët aspak nuk angazhohemi dhe nuk interesohemi se çka po punojnë ata dhe si sillen ata në mesin ku jetojnë dhe veprojnë.

Vllezër besimtarë!

Në fund të kësaj hytbes e lusim Allahun e Madhërishëm që mos të na bëj prej atyre njerzve,që do të punonim dhe do të mendonim vetëm për ket bot kalimtare,por të na bën prej atyre që do të punonim dhe do ta e kujtonim edhe botën tjetër të përhershme.
Allahu xh.sh. na mëshiroft dhe na drejtoft në rrugën e drejt islame.Amin.

Hutbe e mbajtur,14-09-2006,në Xhuma,fsh.Sedllarcë,E pregaditi imami i xhamis Xhelal ef.Xhemaili.

Nuk ka komente: